Fleksibilne cevi - naši proizvodi

Radius-Kelit Infrastructure nudi jedinstven proizvodni portfolio predizolovanih polimernih rešenja za upotrebu u snabdevanju grejanjem i toplom vodom. Radius-Kelit fleksibilne predizolovane cevi su izolovane korišćenjem visoko efikasne poliuretanske (PUR) pene bez CFC-a (hlorofluoro-ugljenika). Kontinualnom ispunom tokom proizvodnog procesa, sistemi postižu niske vrednosti toplotne provodljivosti, što obezbeđuje veće ekonomske i ekološke prednosti snabdevačima i korisnicima sistema. Sastavni delovi cevi – medijumska cev, termička izolacija i obložna cev, su svi povezani – kompozitni. Ovo omogućava samokompenzovanje usled efekata termičkog širenja i sprečava prodor vode duž cevi ukoliko se obložna cev slučajno ošteti u budućnosti. Korugovana zaštitna obložna cev omogućava Radius-Kelit predizolovanim cevima mogućnost da postignu manji radijus pri skretanju, pružajući prednosti prilikom montaže, kao što su zaobilaženje nepredviđenih prepreka i ostalih postojećih instalacija u zemlji. Ova fleksibilnost pomaže smanjenju zahteva za dodatnim spojnim komponentama za skretanje i ubrzava vreme montaže, što daje za rezultat smanjenje troškova koji nastaju na gradilištu. Korišćenje inovativnih TRSP cevi (Termoplastičnih Ojačanih Medijumskih Cevi) sa PE-Xa cevi i ojačanjem od mreže od visokomodulnog aramida u FibreFlex Pro cevnim sistemima omogućava povećanje radnog pritiska i temperature, što značajno pomera granice za korišćenje fleksibilnih predizolovanih plastičnih cevi u sistemima grejanja.Predizolovane TRSP cevi se uveliko koriste u sistemima grejanja u zemljama Istočne Evrope još od 2004-e godine i sa ukupnom dužinom od preko 8000 kilometara montiranih cevi su dokazale svoju visoku pouzdanost i lakoću montaže. Zbog manje debljine zida, TRSP cevi imaju manji spoljni prečnik u poređenju sa standardnim plastičnim medijumskim cevima, što omogućava deblji sloj izolacije u istom prečniku obložne cevi. Ova činjenica, u kombinaciji sa niskom vrednošću toplotne provodljivosti PUR pene na bazi ciklopentana od 0,021W/mK, čini da predizolovane TRSP cevi izvanrednim, visoko-efikasnim rešenjem za toplovodne mreže.

Heatflex fleksibilni cevni sistem

Predizolovani, fleksibilne cevi sistem sa polietilenskom medijumskom cevi i PUR termičkom izolacijom

Prednosti HeatFlex-a uključuju brzu montažu, uske rovove iskopa, mali radijus savijanja i dvocevni sistem. Ovaj visoko-efikasni cevni sistem takođe impresionira sa vrednošću  toplotne provodljivosti od 0,021W/mK. Za još veće smanjenje gubitaka toplote, sada je dostupna serija dva sa većom izolacijom.

Projektovano za temperature do 95˚C i 6bar pritiska.

Detaljnije
Pex Sanitary - cevni sistem za sanitarne primene

Predizolovane, fleksibilne cevi sistem za sanitarne primene

Predizolovani, fleksibilni cevni sistem sa primenom u sanitarnim oblastima.U ovom slučaju, za ispunjavanje zahteva viših pritisaka, koristi se medijumska cev SDR 7,4 serije (PN10 pri 80˚C) – sanitarna PEX 95-10.

Detaljnije