Identifikacija
Pun naziv preduzećaTHERMO TEC FLEX doo Zabrežje
Skraćeni nazivTHERMO TEC FLEX doo
Sedište i adresaAleksandra Ace Simovića 132,Zabrežje-Obrenovac-Beograd-Srbija
Matični broj21015008
PIB108518025
Datum donošenja statuta05.05.2013
Pretežna delatnost4322-Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Broj rešenja APR-aBD 39192/2014
Datum donošenja rešenja08.05.2014
elektronska poštainfo@thermotecflex.rs
Evidentiran za PDVda
Broj tekućeg računaBANCA INTESA 160-406325-03
Broj deviznog računaBANCA INTESA 0053900014925
Broj telefona011/6308-656
Broj fax-a011/6308-656
Broj mobilnog telefona064/155-66-72
Internet adresawww.thermotecflex.rs